Send til 2097:

ELLINGSRUD fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

ELLINGSRUD 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Hvordan bestille time?

Det er mange som ønsker å nå oss og det kan ta litt tid å komme igjennom på telefon.

Akutte timer bestilles i telefontiden 08.30-10.00.

Øvrige henvendelser i telefontiden 13.30-15.00

Om du vil gjøre det enkelt og spare tid, kan du kontakte oss direkte ved å sende SMS på 90 92 78 26. Vi svarer så raskt vi kan fortløpende, men innen 3 virkedager.

Avbestille time, eller endre timeavtale

Du kan sende sms på 90 92 78 26 eller ringe vårt sentralbord. Dette må skje på virkedag innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet. Timer som avbestilles i helg/helligdag vil bli belastet. Ved ikke møtt vil det belastes et gebyr, frikort/barn gjelder da ikke.

Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Du kan sende sms på 90 92 78 26 eller ringe vårt sentralbord i telefontid kl 13.30-15.00.

Resepter på faste medisiner er klare for uthenting 3 dager etter at du har bestilt, vi ber derfor om at du bestiller resepter i god tid før du trenger dem.
Er det lenge siden du har hatt time, bestill gjerne dette samtidig. Time må uansett bestilles ved resepter som ikke er skrevet ut av din lege tidligere.
«Haste-resepter» som må skrives samme dag vil utløse en takst på 95 kr.


Du får oversikt over dine resepter ved å:
1) Gå på nettsiden www.Mineresepter.no.

Her kan du se hvilke resepter som er aktive og eventuelt antall utleveringer som gjenstår.


2) Be om utskrift på apoteket
3) Be om utskrift av medisinene fra din fastlege

 

Attester og sykemeldinger

Sykemelding

Lov om folketrygd krever at man må vurderes av en lege for å kunne bli sykemeldt, dvs at man må komme til konsultasjon for undersøkelse . Det er viktig at pasienter som mener at de trenger sykemelding kontakter legesenteret den dagen behovet oppstår, da legen ikke har lov til å tilbakedatere sykemeldinger. NAV krever at pasienten skal være helt eller delvis arbeidsufør, og funksjonsnedsettelsen skal klart skyldes sykdom. Sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer gir ikke rett til sykepenger.

 

Legeerklæringer og attester

Man må også komme til time for legeerklæringer og attester med mindre noe annet er avtalt direkte med legen. Det oppfordres sterkt til at man bestiller time hos legen i god tid dersom man har en frist for innsending av erklæringer og attester, f.eks i forhold til NAV.

Prøvesvar

Alle former for prøvesvar, blodprøver, røntgen, etc. blir vurdert av legen. Vi kontakter alltid pasientene hvis det kreves videre oppfølging. Ved unormale prøvesvar vil legen kontakte pasienten om dette pr. telefon eller brev, eller ta det opp ved neste konsultasjon.
Prøver kan forventes besvart innen 2 uker. Hvis du ikke hører noe fra oss, er alt i orden. Hvis du ønsker tilbakemelding uansett, må du avtale dette spesielt med legen.

Prisliste

Priser

 

Prisoversikt over de vanligste tjenestene.

 

Barn under 16 år er gratis. Automatisk frikort er innført fra 1.juni 2010.

 

 

Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. juli 2019 – 30. juni 2020

 

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

 

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt ........................... 155/262 kr Sykebesøk på dagtid/kveld..............       209/334 kr

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk .............................. 49/36 kr

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte,bud ........................................... 56 kr

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist .......................................................... 66 kr

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver ... 55 kr

 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

 

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen ...................... 116 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

Gynekologisk us, enkle elastiske bind m.m..............63 kr

Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.  95 kr Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m 134 kr

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.....181 kr

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v..........................................................Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten ...................... 59 kr

 

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist ..............................160/259 kr

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette .........................Etter kostnad

 

 

 

Hasteresepter .......................................................95 kr

Førerkortattest.......................................................750 kr

TT-kort/parkeringstillatelse................................   396 kr

Legeerklæring/søknad om kommunale tjenester...528 kr

(f.eks sykehjem, hjemmesykepleie, dagsenter, rehabiliteringssenter)

 

Øvrige attester:

 

Korte attester uten konsultasjon........................................................330 kr

Korte attester ved samtidig konsultasjon..............................vurderes av den enkelte lege

Lange attester .................takseres etter salærforskriften