Send til 2097:

ELLINGSRUD fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

ELLINGSRUD 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Hvordan bestille time?

Det er mange som ønsker å nå oss og det kan ta litt tid å komme igjennom på telefon. Om du vil gjøre det enkelt og spare tid, kan du kontakte oss direkte ved å benytte knappene på forsiden, sende SMS eller laste ned vår app. Disse tjenestene kan du bruke når som helst på døgnet og vi svarer så raskt vi kan i løpet av arbeidsdagen.

Avbestille time, eller endre timeavtale

Du kan benytte knappen på forsiden, bruke appen, sende sms eller ringe vårt sentralbord. Dette må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet.

Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Du kan benytte knappen på forsiden, bruke appen eller ringe vårt sentralbord.

Resepter på faste medisiner er klare for uthenting 3 dager etter at du har bestilt, vi ber derfor om at du bestiller resepter i god tid før du trenger dem.
Er det lenge siden du har hatt time, bestill gjerne dette samtidig. Time må uansett bestilles ved resepter som ikke er skrevet ut av din lege tidligere.
«Haste-resepter» som må skrives samme dag vil utløse en takst på 95 kr.


Vi har innført e-resept ved vårt legesenter.
Innføring av e-resept-systemet ledes av Helsedirektoratet og skal innføres i hele Norge.
E-resept er elektronisk resept, dette betyr at resepten lagres av legen i en database (Reseptformidleren) slik at du ikke får den som papirresept. Alle apotek og nesten alle bandasjister har tilgang til denne databasen, dvs at du kan hente ut resepten på et hvilket som helst apotek.
Du kan ikke lenger glemme eller miste resepten.
Du henter ut resepten ved å oppgi navn og fødselsnummer eller fødselsdato. Du kan også bli bedt om å legitimere deg.
Hvis du skal hente ut resepter for andre trenger du personens navn og fødselsnummer, og eventuelt referansenummer hvis resepten er låst. Husk å ta med fullmakt dersom du skal hente ut vanedannende eller narkotiske legemidler.


Du får oversikt over dine resepter ved å:
1) Be om utskrift av medisinene av din fastlege
2) Be om utskrift på apoteket
3) Gå på nettsiden www.Mineresepter.no
Her kan du se hvilke resepter som er aktive og eventuelt antall utleveringer som gjenstår.

Attester og sykemeldinger

Sykemelding

Lov om folketrygd krever at man må vurderes av en lege for å kunne bli sykemeldt, dvs at man må komme til konsultasjon for undersøkelse . Det er viktig at pasienter som mener at de trenger sykemelding kontakter legesenteret den dagen behovet oppstår, da legen ikke har lov til å tilbakedatere sykemeldinger. NAV krever at pasienten skal være helt eller delvis arbeidsufør, og funksjonsnedsettelsen skal klart skyldes sykdom. Sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer gir ikke rett til sykepenger.

 

Legeerklæringer og attester

Man må også komme til time for legeerklæringer og attester med mindre noe annet er avtalt direkte med legen. Det oppfordres sterkt til at man bestiller time hos legen i god tid dersom man har en frist for innsending av erklæringer og attester, f.eks i forhold til NAV.

Prøvesvar

Alle former for prøvesvar, blodprøver, røntgen, etc. blir vurdert av legen. Vi kontakter alltid pasientene hvis det kreves videre oppfølging. Ved unormale prøvesvar vil legen kontakte pasienten om dette pr. telefon eller brev, eller ta det opp ved neste konsultasjon.
Prøver kan forventes besvart innen 2 uker. Hvis du ikke hører noe fra oss, er alt i orden. Hvis du ønsker tilbakemelding uansett, må du avtale dette spesielt med legen.